සා/පෙළ ගණිතය | O/L Math Class in Maharagama

  • April 30, 2024 12:52 pm
  • Maharagama, Colombo
  • 15 views
images
 1,500

Overview

  • Category : Tuition

Description

✅ සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශයම කෙටි කාලයකින් ආවරණය කරගන්න,

✅ අමාරු පාඩම් ලේසියෙන්ම ඉගෙන ගන්න,

❇ නිවසට පැමිණ උගන්වනු ලැබේ.
නිර්මාල් සර්
(මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය)

❇ හෝමාගම, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, මහරගම, නුගේගොඩ නගර වල පමණි.
අමතන්න – 0784209595
Whatsapp – 0784209595